فایل ورد تحليل و بررسي مولفههاي فرهنگي فرهنگ دفاعي در مباني فکري امام خميني (ره)

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل و بررسي مولفههاي فرهنگي فرهنگ دفاعي در مباني فکري امام خميني (ره) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل و بررسي مولفههاي فرهنگي فرهنگ دفاعي در مباني فکري امام خميني (ره)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل و بررسي مولفههاي فرهنگي فرهنگ دفاعي در مباني فکري امام خميني (ره)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل و بررسي مولفههاي فرهنگي فرهنگ دفاعي در مباني فکري امام خميني (ره) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنگره پيشگامان پيشرفت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به هدف بازدارندگی اقدامات و سازمانهای نظامی و اهمیت فوقالعاده استراتژی دفاعی در تضمین پیروزی ها و مقابله با بحرانها، ضروری است که بهمنظور دستیابی به استقلال و تدوین استراتژی دفاعی، به فرهنگ دفاعی خودی توجه و عنایتی تام به عمل آید. در این راستا و در عرصه فرهنگ دفاع خودی، آراء و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره)، از اهمیت بس والایی برخوردار است. در این پژوهش هدف ما فایل ورد تحليل و بررسي مولفههاي فرهنگي فرهنگ دفاعي در مباني فکري امام خميني (ره) است. بنابراین مهمترین سوالی که ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم این است که مهمترین مولفههای فرهنگی فرهنگ دفاعی از دیدگاه امام خمینی (ره) کداماند نتایجی که از این پژوهش به دست آمد نشان میدهد که این مولفهها عبارتاند از: صلحطلبی و همزیستی مسالمتآمیز، اخلاقمداری و انساندوستی، خودکفایی و خوداتکایی، افزایش قدرت دفاعی، استقلال ملی، ظلمستیزی و نفی سلطه، دفاع جهانشمول از مسلمانان و مستضعفان، بسیج و بازدارندگی مردمی، فرهنگ شهادت و شهادتطلبی، حفظ م حوری و ضرورت دفاع، تکلیف گرایی و تکلیف محوری، خدامحوری و خدا حاضری. لازم به ذکر است که روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی اسنادی است و روش گردآوری اطلاعات بهصورت ترکیبی است یعنی از طریق مطالعات کتابخانه ای، مقالات تخصصی و اینترنت گردآوریشده است.

توضیحات بیشتر